Algemene voorwaarden Butterfly Logistics BV

 

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, de volgende condities van toepassing:

1. Voor vervoer binnen Nederland: de Algemene Vervoerscondities (A.V.C.) van 1983 gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam.

2. Voor internationaal vervoer: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (C.M.R.)

3. De Nederlandse Expeditievoorwaarden, gedeponeerd door Fenex op 2 maart 1992 ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken van Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam.

4. Op alle inslag, opslag en overslagwerkzaamheden zijn van toepassing de Physical Distribution Voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s Gravenhage d.d. 01-09-1983.

5. Goederen welke opgeslagen zijn in onze loodsen, kunnen door ons niet verzekerd worden. De opdrachtgever dient derhalve hiervoor zelf zorg te dragen.

6. Betalingsvoorwaarden : De Transport en Logistiek Nederland (T.L.N.)
algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissement-rechtbank te ’s Gravenhage op 1 oktober 1993, akte nr.: 238.

7. Vervoerskosten en/of de met het vervoer samenhangende kosten belasten wij u in de hoedanigheid van (douane) expediteur.
Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegestuurd.